Կառավարության որոշումներ

15 Օգոստոսի 2019, 1050 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի N 244-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մարտի 14-ի «Գույք նվիրաբերելու մասին» N 244-Ա որոշման N 3 հավելվածի 6-րդ կետի «Համայնքը» և «Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի անվանումը, կառուցման տարեթիվը» սյունակներում «Երանոսի» բառը փոխարինել «Ձորագյուղի» բառով: