Կառավարության որոշումներ

12 Սեպտեմբերի 2019, 1206 - Ա

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 685-րդ, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ և 13-րդ, Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածներով և Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 75-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող՝ Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան, Առնո Բաբաջանյան 42/3 հասցեում գտնվող՝ 11776218 դրամ կադաստրային արժեքով ու 3,417244 հեկտար ընդհանուր մակերեսով (իրավունքի գրանցման 2009 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 2675925 վկայական) հողամասը (այսուհետ՝ հողամաս) հետ վերցնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին (այսուհետ՝ կոմիտե):
2. Կոմիտեի նախագահին՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում կատարել սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողատարածքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները՝ հիմք ընդունելով սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականում արտացոլված տվյալները:
3. Կոմիտեին ամրացված, Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող` Երևան քաղաքի Բաբաջանյան 42/3 հասցեում գտնվող` 3,417244 հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամասն անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
4. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին կոմիտեի նախագահի հետ համատեղ սույն որոշման 2-րդ կետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ կնքել սույն որոշման 3-րդ կետում նշված հողամասի անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիր՝ սահմանելով, որ պայմանագրի նոտարական վավերացման և պայմանագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը ենթակա են իրականացման՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին:

 

Արխիվ

2020

2019