Կառավարության որոշումներ

26 Սեպտեմբերի 2019, 1273 - Ա

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱUԻՆ

 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կազմավորման հնգամյակին նվիրված միջոցառումների իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կողմից ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումն իրականացվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա՝ մեկ անձից գնման ձևով՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի
N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերության, 71-րդ կետի 1-ին ենթակետի, բացառությամբ նույն ենթակետի «զ» պարբերության, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1036-Ն որոշման հավելվածի պահանջները:
2. Ընդունել ի գիտություն, որ Հայաստանի Հանրապետություն այցի կապակցությամբ նախատեսված արարողակարգային և այլ միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման, ինչպես նաև պատվիրակության` Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ընթացքում «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի պաշտոնական պատվիրակությունների սրահում սպասարկման, փոխադրամիջոցների և դրանց վառելիքի, միջոցառման կազմակերպման նպատակով դահլիճի վարձակալության, հուշանվերների ձեռքբերման, պաշտոնական ճաշի, համաժամանակյա թարգմանության, հյուրանոցային ծախսերի, պատվիրակության անդամների սննդի հետ կապված ծախսերի, պատմամշակութային կենտրոններ այցելությունների և միջոցառումների հետ կապված այլ ծախսերը կատարվելու են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի պահուստային ֆոնդի հաշվին, որի ֆինանսավորումն իրականացվելու է փաստացի կատարված ծախսերի հիման վրա:

 

Արխիվ

2020

2019