Կառավարության որոշումներ

10 Հոկտեմբերի 2019, 1443 - Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ և 57-րդ կետերով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանին՝ Սյունիք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2017 թվականի մայիսի 16-ին կնքված N ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-17/02 պայմանագրում կատարել փոփոխություն` պայմանագրով ներկայացված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
2. Պայմանագրում կատարված փոփոխության պայմանները տարածվում են կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա:

 

Արխիվ

2020

2019