Կառավարության որոշումներ

17 Հոկտեմբերի 2019, 1450 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման՝
1) N 4 հավելվածում, N 5 հավելվածի N 8 աղյուսակում և N 12 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների.
2) N 11 հավելվածի N 11.24 աղյուսակի և N 11.1 հավելվածի N 11.1.24 աղյուսակի «1156» «Հայաստան-Սփյուռք գործակցության ծրագիր» ծրագրի «11003» «Տեղեկատվական և ուսուցողական կայքերի մշակում և սպասարկում» միջոցառման «Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը» տողում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություն» բառերը փոխարինել «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից:

Հավելված

Արխիվ

2020

2019