Կառավարության որոշումներ

24 Հոկտեմբերի 2019, 1479 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի N 243-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

  Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու և գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» N 243-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման վերնագրում «գյուղատնտեսության նախարարության» բառերը փոխարինել «էկոնոմիկայի նախարարության» բառերով.
2) որոշման 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերում «գյուղատնտեսության» բառը փոխարինել «էկոնոմիկայի» բառով.
3) որոշման հավելվածի 3-րդ կետում «գյուղատնտեսության» բառը փոխարինել «էկոնոմիկայի» բառով:

Արխիվ

2020

2019