Կառավարության որոշումներ

5 Դեկտեմբերի 2019, 1736 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը             ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. 2019 թվականի օգոստոսի 4-ից սկսած, Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի վարույթում 2018 թվականի օգոստոսի 3-ին մուտքագրված ICSID No.ARB /18/28 արբիտրաժային գործով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության և «Baker & McKenzie LLP» ընկերության միջև 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված փաստաբանական և իրավաբանական ծառայությունների մատուցման թիվ ARB/18/28-2 պայմանագրի մասով որպես պատվիրատու սահմանել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին, որի վերաբերյալ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության և «Baker & McKenzie LLP» ընկերության միջև կնքել եռակողմ համաձայնագիր:
2. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30-օրյա ժամկետում կազմել և կողմերի հաստատմանը ներկայացնել սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված կնքվող համաձայնագրի նախագիծը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 10-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը՝ հանձնել, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին՝ ընդունել սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված պայմանագիրը և պայմանագրից բխող փաստաթղթերը (բնօրինակ):
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց սկսած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին են փոխանցվում սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված պայմանագրի շրջանակներում բոլոր դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը:
5. Սույն որոշման գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի օգոստոսի 4-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

Արխիվ

2020

2019