Կառավարության որոշումներ

19 Դեկտեմբերի 2019, 1881 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՇԻԿԱԳԼՈՑՎԱԾ ՀԱՐԹ ԳԼԱՆՎԱԾՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ ՔՎՈՏԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2.1-ին հոդվածով, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի N 137 որոշման 3-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Կիրառել հատուկ պաշտպանական միջոց`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք ներմուծվող ածխածնային և լեգիրված պողպատից շիկագլոցված հարթ գլանվածքի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ 7208 10 000 0, 7208 25 000 0, 7208 26 000 0, 7208 27 000 0, 7208 36 000 0, 7208 37 000 0, 7208 38 000 0, 7208 39 000 0, 7208 40 000 0, 7208 51 200 1, 7208 51 200 9, 7208 51 910 0, 7208 51 980 0, 7208 52 100 0, 7208 52 910 0, 7208 52 990 0, 7208 53 100 0, 7208 53 900 0, 7208 54 000 0, 7208 90 200 0, 7208 90 800 0, 7211 13 000 0, 7211 14 000 0, 7211 19 000 0, 7225 30 100 0, 7225 30 300 0, 7225 30 900 0, 7225 40 120 1, 7225 40 120 9, 7225 40 150 1, 7225 40 150 9, 7225 40 400 0, 7225 40 600 0, 7225 40 900 0, 7226 91 200 0, 7226 91 910 0, 7226 91 990 0) նկատմամբ հատուկ քվոտա սահմանելու միջոցով՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք ներմուծվող ածխածնային և լեգիրված պողպատից շիկագլոցված հարթ գլանվածքի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ 7208 10 000 0, 7208 25 000 0, 7208 26 000 0, 7208 27 000 0, 7208 36 000 0, 7208 37 000 0, 7208 38 000 0, 7208 39 000 0, 7208 40 000 0, 7208 51 200 1, 7208 51 200 9, 7208 51 910 0, 7208 51 980 0, 7208 52 100 0, 7208 52 910 0, 7208 52 990 0, 7208 53 100 0, 7208 53 900 0, 7208 54 000 0, 7208 90 200 0, 7208 90 800 0, 7211 13 000 0, 7211 14 000 0, 7211 19 000 0, 7225 30 100 0, 7225 30 300 0, 7225 30 900 0, 7225 40 120 1, 7225 40 120 9, 7225 40 150 1, 7225 40 150 9, 7225 40 400 0, 7225 40 600 0, 7225 40 900 0, 7226 91 200 0, 7226 91 910 0, 7226 91 990 0) նկատմամբ հատուկ քվոտայի ծավալի գերազանցման դեպքում մաքսային արժեքի 20 տոկոսի չափով հատուկ տուրքի դրույքաչափ սահմանելու միջոցով։
2. Սահմանել, որ՝
1) սույն որոշմամբ նախատեսված հատուկ պաշտպանական միջոցի կիրառումը չի տարածվում Եվրասիական տնտեսական միության սակագնային արտոնությունների միասնական համակարգից օգտվող զարգացող և առավել թույլ զարգացած երկրներից (բացառությամբ՝ Կորեայի Հանրապետության), ինչպես նաև 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագրի կողմ հանդիսացող ԱՊՀ անդամ պետություններից (բացառությամբ՝ Ուկրաինայի) ծագող շիկագլոցված հարթ գլանվածքի վրա.
2) սույն որոշմամբ նախատեսված հատուկ պաշտպանական միջոցը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք «բացթողում՝ ներքին սպառման համար» և «վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգերի կիրառմամբ ներմուծվող շիկագլոցված հարթ գլանվածքի նկատմամբ.
3) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք ածխածնային և լեգիրված պողպատից շիկագլոցված հարթ գլանվածքի ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք թույլատրվում է՝ 0 տոկոս հատուկ տուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով` N 1 հավելվածով սահմանված քվոտայից ոչ ավելի ծավալով` լիցենզիայի առկայության դեպքում․
4) ածխածնային և լեգիրված պողպատից շիկագլոցված հարթ գլանվածքի ներմուծման լիցենզիա տալու մասով լիազոր մարմին է ճանաչվում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին):
3. Հաստատել՝
1) արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների միջև ածխածնային և լեգիրված պողպատից շիկագլոցված հարթ գլանվածքի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ 7208 10 000 0, 7208 25 000 0, 7208 26 000 0, 7208 27 000 0, 7208 36 000 0, 7208 37 000 0, 7208 38 000 0, 7208 39 000 0, 7208 40 000 0, 7208 51 200 1, 7208 51 200 9, 7208 51 910 0, 7208 51 980 0, 7208 52 100 0, 7208 52 910 0, 7208 52 990 0, 7208 53 100 0, 7208 53 900 0, 7208 54 000 0, 7208 90 200 0, 7208 90 800 0, 7211 13 000 0, 7211 14 000 0, 7211 19 000 0, 7225 30 100 0, 7225 30 300 0, 7225 30 900 0, 7225 40 120 1, 7225 40 120 9, 7225 40 150 1, 7225 40 150 9, 7225 40 400 0, 7225 40 600 0, 7225 40 900 0, 7226 91 200 0, 7226 91 910 0, 7226 91 990 0) Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման թույլատրելի ծավալի բաշխման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.
2) ածխածնային և լեգիրված պողպատից շիկագլոցված հարթ գլանվածքի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ 7208 10 000 0, 7208 25 000 0, 7208 26 000 0, 7208 27 000 0, 7208 36 000 0, 7208 37 000 0, 7208 38 000 0, 7208 39 000 0, 7208 40 000 0, 7208 51 200 1, 7208 51 200 9, 7208 51 910 0, 7208 51 980 0, 7208 52 100 0, 7208 52 910 0, 7208 52 990 0, 7208 53 100 0, 7208 53 900 0, 7208 54 000 0, 7208 90 200 0, 7208 90 800 0, 7211 13 000 0, 7211 14 000 0, 7211 19 000 0, 7225 30 100 0, 7225 30 300 0, 7225 30 900 0, 7225 40 120 1, 7225 40 120 9, 7225 40 150 1, 7225 40 150 9, 7225 40 400 0, 7225 40 600 0, 7225 40 900 0, 7226 91 200 0, 7226 91 910 0, 7226 91 990 0) ներմուծման մեկանգամյա լիցենզիայի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի.
3) ածխածնային և լեգիրված պողպատից շիկագլոցված հարթ գլանվածքի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ 7208 10 000 0, 7208 25 000 0, 7208 26 000 0, 7208 27 000 0, 7208 36 000 0, 7208 37 000 0, 7208 38 000 0, 7208 39 000 0, 7208 40 000 0, 7208 51 200 1, 7208 51 200 9, 7208 51 910 0, 7208 51 980 0, 7208 52 100 0, 7208 52 910 0, 7208 52 990 0, 7208 53 100 0, 7208 53 900 0, 7208 54 000 0, 7208 90 200 0, 7208 90 800 0, 7211 13 000 0, 7211 14 000 0, 7211 19 000 0, 7225 30 100 0, 7225 30 300 0, 7225 30 900 0, 7225 40 120 1, 7225 40 120 9, 7225 40 150 1, 7225 40 150 9, 7225 40 400 0, 7225 40 600 0, 7225 40 900 0, 7226 91 200 0, 7226 91 910 0, 7226 91 990 0) ներմուծման գլխավոր լիցենզիայի ձևը` համաձայն N 4 հավելվածի։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հավելված

 

Արխիվ

2020

2019