Կառավարության որոշումներ

26 Մարտի 2020, 399 - Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-Ի N 184-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մարտի 7-ի «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիրը հաստատելու մասին» N 184-Լ որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) «Ծրագրի նկարագիրը» բաժնի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «գյուղատնտեսության նախարարությունը» բառերը փոխարինել «էկոնոմիկայի նախարարությունը» բառերով.
2) «Ծրագրի նկարագիրը» բաժնի 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետը «14 տոկոս» բառերից հետո լրացնել «(մինչև 1 մլն դրամ գումարի վարկի դեպքում մինչև 13 տոկոս)» բառերով, իսկ «(կանխիկացման վճար, սպասարկման վճար, միջնորդավճարներ և այլն)՝» բառերից հետո՝ «մինչև 1 մլն դրամ (միայն ֆիզիկական անձանց համար) և» բառերով.
3) «Ծրագրի նկարագիրը» բաժնի 15-րդ կետի 5-րդ ենթակետը «ժամկետը» բառից հետո լրացնել «3-15 մլն դրամ գումարի վարկի դեպքում» բառերով, իսկ «5 տարի ժամկետով)» բառերից հետո՝ «, խոզաբուծության և թռչնաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ մինչև 3 տարի, իսկ մինչև 1 մլն դրամ վարկավորման դեպքում՝ մինչև 2 տարի.» բառերով.
4) «Ծրագրի նկարագիրը» բաժնի 15-րդ կետի 7-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«7) 3-15 մլն դրամ գումարի վարկի տրամադրման դեպքում ինչպես տոկոսադրույքի, այնպես էլ մայր գումարի համար ֆինանսական կառույցի կողմից կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ առավելագույնը 12 ամիս, իսկ մինչև 1 մլն դրամ գումարի վարկի դեպքում վարկի մայր գումարի համար՝ մինչև 9 ամիս.».
5) «Ծրագրի նկարագիրը» բաժնի 15-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.1-ին ենթակետով՝
«13.1) խոզաբուծության և թռչնաբուծության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում կարող է գործել պետության կողմից մինչև 30 տոկոս վարկի գումարի համաֆինանսավորում/համապարտություն։».
6) «Ծրագրի մոնիթորինգը» բաժնի 19-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«19. Վարկի տրամադրումից հետո Ֆինանսական կառույցի կողմից վեցամսյա ժամկետում իրականացվում է նպատակային մոնիթորինգ և Ֆինանսական կառույցի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան` ֆինանսական մոնիթորինգ։»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Արխիվ

2020

2019