Կառավարության որոշումներ

3 Դեկտեմբերի 2020, 1928 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1046-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների պահանջները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ի Տարածք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին N 1046-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման 1-ին կետում`
ա. 652740 թիվը փոխարինել 988423 թվով,
բ. 32,94 թիվը փոխարինել 49,88 թվով.
2) որոշման 2-րդ կետում մեկամսյա ժամկետում բառերը փոխարինել մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ը բառերով:

Արխիվ

2024

2023