Կառավարության որոշումներ

10 Դեկտեմբերի 2020, 2031 - Ա

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 58-րդ կետը` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Թույլատրել «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման» գնման գործընթացի կազմակերպման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ին հայտարարված՝ «ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-20/1» ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգը հայտարարել չկայացած՝ գնման պահանջի դադարման հիմքով: