Կառավարության որոշումներ

11 Մարտի 2021, 338 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 2164-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դետեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գույք ամրացնելու, որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և Արցախի Հանրապետությանը նվիրաբերությամբ գույք հանձնելու մասին» N 2164-Ա որոշման 6-րդ կետի 1-ին ենթակետում «15-օրյա ժամկետում» բառերը փոխարինել «քառամսյա ժամկետում» բառերով:

Արխիվ

2024

2023