Կառավարության որոշումներ

22 Ապրիլի 2021, 612 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 256 -Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի «Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» N 256 -Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`
1) որոշման 2-րդ կետում «տասնօրյա» բառը փոխարինել «մեկամսյա» բառով.
2) հավելվածի 3-րդ կետի «Սկզբնական արժեքը» սյունակում «5 280 000» թիվը փոխարինել «3 916 000» թվով, իսկ «Հաշվեկշռային արժեքը» սյունակում՝ «3 916 000» թիվը՝ «3 446 080» թվով։

Արխիվ

2024

2023