Կառավարության որոշումներ

29 Ապրիլի 2021, 662 - Ա

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Երևան համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետության կողմից Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում որպես սեփականություն ձեռք բերված հողամասերից 8.131801 հեկտարը, որից՝ բնակավայրերի հողերի՝ 6.405204 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների՝ 0.067987 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների՝ 1.65861 հեկտար, սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրել Երևան համայնքին՝ համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների։

հավելված1

հավելված2

հավելված3

Արխիվ

2024

2023