Կառավարության որոշումներ

30 Սեպտեմբերի 2021, 1589 - Լ

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) զբաղվածության կարգավորման 2022 թվականի պետական ծրագիրը`
համաձայն N 1 հավելվածի.
2) զբաղվածության կարգավորման 2022 թվականի պետական ծրագրով
նախատեսվող միջոցառումների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) զբաղվածության կարգավորման 2022 թվականի պետական ծրագիրը`
ըստ առանձին միջոցառումների, Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և
Երևան քաղաքի՝ համաձայն N 3 հավելվածի։
2. Սահմանված կարգով զբաղվածության կարգավորման 2022 թվականի
պետական ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմում ներկայացնել Հայաստանի
Հանրապետության Ազգային ժողով:

հավելված1

հավելված2

հավելված3
 

Արխիվ

2023

2022