Կառավարության որոշումներ

7 Հոկտեմբերի 2021, 1650 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՐԶԱՌԱԶՄԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԴՊՐՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ, ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 685-րդ, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ և 13-րդ հոդվածներով և «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին այսուհետ՝ կոմիտե ամրացված, Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը իրավունքների պետական գրանցման վկայական
N 04042018-01-0251՝ Երևան քաղաքի, Նուբարաշեն վարչական շրջանի, Նուբարաշեն 6 փողոցի հ. 2 հասցեում գտնվող, 91460660 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով, 4309,5 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով ուսումնական մասնաշենքը, 345440 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 406.4 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով բաց դասասրահը, 17255 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝
20.3 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով տրիբունան, 1320567 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 33.3 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով սանհանգույցը, 1192003 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 31.6 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով պահակատունը, 1712870 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 31.9 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով կաթսայատունը, 6632557 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 198,0 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակը, 18190 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 21.4 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շվաքարանը, 18700 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 22.0 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շվաքարանը, 18700 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 22.0 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շվաքարանը, 834095 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 129.8 քառ. մետր (454.3 խմ) ընդհանուր մակերեսով պարիսպը, 18700 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 22.0 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շվաքարանը, 18700 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 22.0 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շվաքարանը, 11135 դրամ գնահատված սկզբնական արժեքով՝ 13.1 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով հարթակը հետ վերցնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից (այսուհետ՝ մասնագիտացված դպրոց) և թողնել կոմիտեի տնօրինությանը:
2. Կոմիտեին ամրացված, Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան, գյուղ Արզական հասցեում գտնվող՝ 68090727 դրամ հաշվեկշռային արժեքով անշարժ գույքը իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 26052020-07-0097 և դրա զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը, համաձայն N 1 հավելվածի, անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել մասնագիտացված դպրոցին, ինչպես նաև վերջինիս սեփականության իրավունքով հանձնել անշարժ գույքում առկա շարժական գույքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Կոմիտեի նախագահին`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում մասնագիտացված դպրոցի հետ կնքել սույն որոշման 2-րդ կետում նշված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիր՝ սահմանելով, որ պայմանագրի նոտարական վավերացման և պայմանագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը ենթակա են իրականացման մասնագիտացված դպրոցի միջոցների հաշվին.
2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում մասնագիտացված դպրոցի հետ կնքել Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշեն 6 փողոցի հ. 2 հասցեում գտնվող մասնագիտացված դպրոցի հետ 10.09.2018 թվականին կնքված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման N 157/0018 պայմանագիրը լուծելու մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ համաձայնագիր)՝ դրանում նախատեսելով, որ համաձայնագրի նոտարական վավերացման և համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը ենթակա են իրականացման մասնագիտացված դպրոցի միջոցների հաշվին.
3) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված աշխատանքների ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում իրականացնել որոշման 2-րդ կետում նշված անշարժ գույքի և N 2 հավելվածում նշված շարժական գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները.
4) սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքներն ավարտել մինչև 2021-2022 թվականների ուսումնական տարվա ավարտը։

հավելված1

հավելված2

Արխիվ

2023

2022