Կառավարության որոշումներ

7 Հոկտեմբերի 2021, 1660 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի N 1298-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

 Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 6-ի «Ճանապարհային դեպարտամենտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի վերակազմակերպելու, կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1304-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1298-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի 33-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
«33. Սույն կանոնադրության 32-րդ կետում նշված պետական մարմինների ղեկավարները խորհրդի կազմում ընդգրկված են համարվում ի պաշտոնե։ Խորհրդի կազմում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդականի, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալի և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի թեկնածություններն առաջադրում են, համապատասխանաբար, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարները:»:

Արխիվ

2024

2023