Կառավարության որոշումներ

28 Հոկտեմբերի 2021, 1773 - Ա

ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏԱՐԱԾՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
685-րդ, 688-րդ հոդվածները և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող Երևան
քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոցի թիվ 1 հասցեում գտնվող 1574834 դրամ
սկզբնական արժեքով, 930.65 քառ. մետր մակերեսով տարածքը (այսուհետ՝ տարածք)
անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել «Երևանի Ռոբերտ
Աբաջյանի անվան հ. 147 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը
(գրանցման համար՝ 264.210.06099) (այսուհետ՝ կազմակերպություն):
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
նախագահին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում
կազմակերպության հետ կնքել 2013 թվականի հունիսի 28-ին կնքված ոչ բնակելի
տարածքի անհատույց օգտագործման թիվ 103/0013 պայմանագրում սույն որոշումից
բխող փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ համաձայնագիր)՝
դրանում նախատեսելով, որ համաձայնագրի նոտարական վավերացման և
համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը
ենթակա են իրականացման կազմակերպության միջոցների հաշվին:  

Արխիվ

2024

2023