Կառավարության որոշումներ

18 Նոյեմբերի 2021, 1872 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17-Ի N 194-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին» N 194-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման N 1 հավելվածի՝
ա. 5.12-րդ կետում «31» թիվը փոխարինել «35» թվով,
բ. 5.15-րդ կետում «30» թիվը փոխարինել «34» թվով,
գ. 5.18-րդ կետում «14» թիվը փոխարինել «18» թվով.
2) որոշման N 2 հավելվածի աղյուսակի՝
ա. 2.2-րդ կետում «31» և «30» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «35» և «34» թվերով,
բ. 2.5-րդ կետում «32» և «31» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «36» և «35» թվերով,
գ. 2.6-րդ կետում «15» և «14» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «19» և «18» թվերով.
3) որոշման N 2 հավելվածի աղյուսակի վերջին տողում «1699» և «1143» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «1711» և «1155» թվերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Արխիվ

2022

2021
 • Հունվար
 • Փետրվար
 • Մարտ
 • Ապրիլ
 • Մայիս
 • Հունիս
 • Հուլիս
 • Օգոստոս
 • Սեպտեմբեր
 • Հոկտեմբեր
 • Նոյեմբեր
 • Դեկտեմբեր