Կառավարության որոշումներ

5 Հունվարի 2022, 8 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 22-Ի N 1183-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 7-րդ մասերը, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 22-ի «Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» N 1183-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 6-րդ սյունակում «շարժը» բառը փոխարինել «շարժիչ» բառով.
2) 7-րդ սյունակում «ամրաշարջը» բառը փոխարինել «ամրաշրջանակը» բառով.
3) 2-րդ կետից հանել «Փ» տառը.
4) 5-րդ կետում «535661» թիվը փոխարինել «595661» թվով.
5) 1-ին կետում «1.200» թիվը փոխարինել «780» թվով.
6) 2-րդ կետում «750» թիվը փոխարինել «780» թվով.
7) 3-րդ կետում «780» թիվը փոխարինել «750» թվով.
8) 4-րդ կետում «780» թիվը փոխարինել «1.200» թվով։

Արխիվ

2022

2021