Կառավարության որոշումներ

23 Փետրվարի 2022, 209 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի N 1069-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

 Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 1-ի «Կրթության և գիտության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող
քաղաքացիներին շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2021 թվականի ամառային զորակոչից տարկետում տալու մասին» N 1069-Ա որոշման
մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) N 1 հավելվածի 1-ին կետում «ամառային» բառը փոխարինել «ձմեռային» բառով.
2) N 2 հավելվածի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել, իսկ 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5. Մինչև ուսումնառության ավարտը՝ 2024 թվականի ամառային զորակոչը, տալ տարկետում հետևյալ անձանց՝
1) Կարեն Տիգրանի Քրմոյան (ծնվ.՝ 21.05.2000 թ., հաշվառման վայրը՝ քաղ. Երևան, Գյուլբենկյան 43 շ., բն. 96, Դյուքի համալսարան, ԱՄՆ): Նվաճումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման հավելվածի 9.1-ին կետ.
2) Ռուբեն Կարենի Պողոսյան (ծնվ.` 03.09.2000 թ., հաշվառման վայրը՝ քաղ. Երևան, Լենինգրադյան փող., 8 շ., բն. 40, Շանհայի Ժիաոտոնգի համալսարան
կամ Երևանի պետական համալսարան): Նվաճումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման հավելվածի
8-րդ կետ:».
3) N 3 հավելվածի 1-ին կետի 22-րդ ենթակետում «ԵՊՀ» բառը փոխարինել «Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ» բառերով:

Արխիվ

2024

2023