Կառավարության որոշումներ

15 Ապրիլի 2022, 510 - Ա

ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Որպես նվիրաբերություն Հայաստանի Հանրապետությանը՝ ընդունել «Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտե» հասարակական կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող Prinoth, T4SRP մակնիշի (թողարկման տարեթիվը՝ 2000 թվական, տեխնիկական անձնագիրը` 56918, նույնացման համարը (ամրաշրջանակ)՝ DC95196359) 83.400.000 դրամ սկզբնական արժեքով ձյուն հարթեցնող թրթուրավոր մեքենան (ռատրակ) (այսուհետ՝ գույք) և այն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը` Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարիքների համար օգտագործելու նպատակով:
2. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում ապահովել «Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտե» հասարակական կազմակերպության հետ`
1) նվիրաբերության պայմանագրի կնքումը՝ դրանում նախատեսելով նաև, որ պայմանագրի կնքման, գույքի պետական գրանցման և հաշվառման հետ կապված ծախսերը ենթակա են իրականացման «Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտե» հասարակական կազմակերպության միջոցների հաշվին.
2) գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը: