Կառավարության որոշումներ

15 Ապրիլի 2022, 505 - Ա

ՏԱՐԱԾՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ մասերը, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Բաշինջաղյան 100 հասցեում գտնվող 2-րդ մասնաշենքի 1-ին ու 2-րդ հարկերից 5100354,5 դրամ սկզբնական արժեքով, 1260.2 քառ. մետր մակերեսով տարածքը (այսուհետ՝ տարածք) հետ վերցնել «Երևանի Գուրգեն Մարգարյանի անվան հ. 94 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից (այսուհետ՝ կազմակերպություն) և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը՝ Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի դատական կարգադրիչների ծառայության կենտրոնական մարմնի, դատական դեպարտամենտի արխիվային փաստաթղթերի պահպանման բաժնի և դատարանների արխիվի տեղակայումն ապահովելու նպատակով:

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում կազմակերպության հետ կնքել 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կնքված ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման թիվ 157/0013 պայմանագրում սույն որոշումից բխող փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ համաձայնագիր)՝ դրանում նախատեսելով, որ համաձայնագրի նոտարական վավերացման և համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը ենթակա են իրականացման Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջոցների հաշվին.
2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հետ համատեղ իրականացնել սույն որոշման 1-ին կետում նշված տարածքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները: