ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Բնապահպանության նախարարություն««Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ<<Արոի լիճ>> ազգային պարկի պահպանության ծառայություններ41,698,500 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ<<Դիլիջան>> ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ121,493,100 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն» ՊՈԱԿ<<Զիկատար>> պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ15,298,700 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ<<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ 99,038,700 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ«Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ225,272,200 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ<<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ109,828,800 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն«Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն» ՊՈԱԿԹափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ14,114,900 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿԹանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ36,281,800 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ«Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ» ծրագրի իրականացում135,746,900 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿՀՀ տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի ծառայություններ19,436,600 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն>> ՊՈԱԿԲնապահպանական ոլորտի գծով վերլուծական տեղեկատվական ծառայություններ18,791,600 2014-01-30
2014-12-30