ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Բնապահպանության նախարարություն<<«Արփի լիճ» ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ<<Արոի լիճ>> ազգային պարկի պահպանության ծառայություններ41,698,500 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<«Դիլիջան» ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ<<Դիլիջան>> ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ121,493,100 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<«Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն>> ՊՈԱԿ<<Զիկատար>> պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ15,298,700 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց>> ՊՈԱԿ<<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ 99,038,700 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<«Սևան» ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ«Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ225,272,200 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ<<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ109,828,800 2014-01-30
2014-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն>> ՊՈԱԿԹափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ14,114,900 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Հայաստանի բնության պետական թանգարան>> ՊՈԱԿԹանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ36,281,800 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿՀՀ տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի ծառայություններ19,436,600 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ«Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ» ծրագրի իրականացում135,746,900 2014-01-30
2014-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն>> ՊՈԱԿԲնապահպանական ոլորտի գծով վերլուծական տեղեկատվական ծառայություններ18,791,600 2014-01-30
2014-12-30