ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Բնապահպանության նախարարություն««Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ«Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության ծառայություններ41,698,500 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ«Դիլիջան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ 137,266,900 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության տակ գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ132,974,800 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն» ՊՈԱԿ«Զիկատար» պետական արգելավայրի պահպանության ծառայություններ15,526,400 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ120,897,100 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն««Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ«Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ267,861,700 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ 134,095,600 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն«Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն» ՊՈԱԿԹափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ16,596,300 2015-01-26
2015-12-30
Բնապահպանության նախարարություն«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿԹանգարանային ծառայություններ44,370,100 2015-01-26
2015-12-30
Բնապահպանության նախարարություն«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿՋրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայությություններ154,353,200 2015-01-26
2015-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿՇրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ծառայություններ44,517,000 2015-02-05
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿՀՀ տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանականմոնիտորինգի ծառայություններ44,778,300 2015-01-26
2015-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն<<Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն>> ՊՈԱԿԲնապահպանական ոլորտի գծով տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ20,499,400 2015-01-26
2015-12-30