ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում569,912,420 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում286,981,284 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում188,793,884 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում158,087,600 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում262,765,460 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում308,070,760 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում58,760,400 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում305,550,800 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում239,445,024 2024-01-29
2024-12-30
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում114,292,716 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿԳիտատական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում ու զարգացում267,131,200 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում641,513,068 2024-01-29
2024-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գերատեսչական առանձնատների և տարածքների շահագործում և սպասարկում602,979,000 2024-01-26
2024-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՀետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում43,740,000 2024-01-15
2024-12-30
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՀետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում125,416,600 2024-01-15
2024-12-30