Արձանագրային որոշումներ

10-6

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՈՐԹԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավանություն տալ պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ոլորտներին և ժամանակացույցին` համաձայն հավելվածի:

Հավելված

9 Մարտի 2017

Արխիվ

2020

2019