Արձանագրային որոշումներ

37-17

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին (այսուհետ` ծրագիր)` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության յուրաքանչյուր տարվա միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման ժամանակ միգրացիոն քաղաքականության մասով հիմք են ընդունում նաև ծրագրում համապատասխան պետական կառավարման մարմնի համար սահմանված տվյալ տարվա միջոցառումները:
3. Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պետական մարմինների ղեկավարներին` ծրագրի միջոցառումների ապահովման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում անհրաժեշտ ծախսերի նախատեսման հնարավորության հարցը քննարկել յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակում:
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարին` երկամսյա ժամկետում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագիծ՝ ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին:
5. Ծրագրի իրականացման ընդհանուր ղեկավարումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, իսկ հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգումը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետին:
6. Ծրագրի պատասխանատու կատարող պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին` ամենամյա պարբերականությամբ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովին ներկայացնել իրենց կողմից իրականացված միջոցառումների կատարման մասին հաշվետվություն` յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո մինչև փետրվարի 15-ը:
7. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետին` յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ծրագրի իրականացման աշխատանքների մասին հաշվետվություն:

Հավելված

31 Օգոստոսի 2017

Արխիվ

2024

2023
 • Հունվար
 • Փետրվար
 • Մարտ
 • Ապրիլ
 • Մայիս
 • Հունիս
 • Հուլիս
 • Օգոստոս
 • Սեպտեմբեր
 • Հոկտեմբեր
 • Նոյեմբեր
 • Դեկտեմբեր