Արձանագրային որոշումներ

7-29

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


1. Հավանություն տալ՝
1) Հայաստանի Հանրապետության բնական պաշարների կառավարման ռազմավարությանը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) բնական պաշարների կառավարման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
Հավելված

22 Փետրվարի 2018

Արխիվ

2024

2023