Հետեւեք Ձեր նամակի ընթացքին - Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում | e-gov

Հետեւեք Ձեր նամակի ընթացքին

Հարգելի քաղաքացի,
եթե Դուք որեւէ հարցով կամ խնդրով դիմում եք ներկայացրել ՀՀ կառավարությանը, այսինքն, հանձնել եք այն ՀՀ կառավարության ընդունարան կամ ուղարկել փոստով, ապա կառավարության ընդունարանում` առձեռն եւ կամ փոստատարի միջոցով ստացել եք հետեւյալ նմուշի ծանուցագիր:

Ձեզ տրամադրված ծանուցագրում նշված է 12 նիշանոց հսկիչ համար: Մուտքագրեք այն համապատասխան պատուհանում, ընտրելով այն պետական մարմինը ու հասցեգրել եք Ձեր դիմումը, որպեսզի կարողանաք հետևել Ձեր դիմումի ընթացքին:

Եթե Ձեր դիմումը համապատասխան հանձնարարականով վերահասցեագրված է այլ կառույցի, հետեւեք դրա ընթացքին` սեղմելով կառույցի ակտիվացման տողը: Եթե հիշյալ կառույցը մեր ցուցակում չեք տեսնում, ուրեմն այն առայժմ մեր համակարգին միացված չէ:

Հսկիչ համար
- -