Վարչապետի որոշումներ

16 Հունվարի 2018, 10 - Ա

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն հրամանագրի 1-ին կետով սահմանված հավելվածի 121-րդ կետի 2-րդ ենթակետը`
1. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արգիճի և Աստղաձոր գետերի հոսքի կառավարման նպատակով, նախատեսվող համանուն Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարների կառուցման նպատակահարմարությունը բազմակողմանի գնահատելու համար ստեղծել միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ և հաստատել դրա անհատական կազմը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ղեկավարին՝ մինչև 2018 թվականի փետրվարի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություն Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարների կառուցման նպատակահարմարության վերաբերյալ:
Հավելված