Փոխվարչապետերի որոշումներ

Հիմնապաշարում զետեղված չեն նշված ժամանակահատվածում ընդունված որոշումներ:
Արխիվ

2018

2017