Արձանագրային որոշումներ

6-15

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ ՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱ ԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հավանություն տալ՝
1) պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերանայված ռազմավարությանը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում առկա խնդիրներին և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումներին` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2016-2020 թվա-կաններին իրականացվելիք գործողությունների ծրագրին՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

Հավելված

Հավելված

Հավելված

18 Փետրվարի 2016

Արխիվ

2024

2023