Կառավարության նիստի օրակարգ

08 Սեպտեմբերի, 2011

1. «Կոտայք» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած` դրանց պրեկուրսորների ներմուծման, արտահանման ու մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
Ալեքսանդր Ղուկասյան
2. Որդեգրման մասին
Հրայր Թովմասյան
3. Որդեգրման մասին
Հրայր Թովմասյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 3-ի N 553-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1760-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
6. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պետական ռեզերվների գործակալության «Պետական պահուստի նյութական արժեքների թարմացման, փոխարինման, փոխառման և ապաամրագրման գործառնությունների իրականացում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2011 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի և Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման ցուցանիշներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (3-րդ կետը՝ հույժ գաղտնի)
Արմեն Երիցյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արամ Հարությունյան
8. Հարցը հանված է
9. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման ցուցանիշներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի N 92-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
12. Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին
Արմեն Մովսիսյան
13. «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու մասին
Արմեն Մովսիսյան
14. «Աջակցություն գրականության հրատարակմանը» ծրագրով 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխման մասին
Հասմիկ Պողոսյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1285-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հասմիկ Պողոսյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1088-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արա Նազարյան
17. Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման լիցենզիա ստացած անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիցենզավորող մարմին ներկայացվող հաշվետվությունների կարգը և ձևը հաստատելու մասին
Վաչե Գաբրիելյան
18. 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Երևանի օր նշելու մասին
Կարեն Կարապետյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 884-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արզուման Հարությունյան
20. Անձնական հաշվի քարտից հատուկ անձնական հաշվի քարտ (և հակառակը) հաշվանցումներ կատարելու կարգը հաստատելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
21. Հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող պետական փաստաթղթերի տպագրության աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արդյունքների արձանագրությունը հաստատելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 731 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
23. «Ա. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք հանձնելու մասին
Արման Սահակյան
24. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք ամրացնելու մասին
Արման Սահակյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի N 657-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
26. Հողերի կատեգորիան փոխելու մասին
Վաչե Տերտերյան
27. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
28. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
29. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար նվազագույն դիվանագիտական աստիճանները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1639-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Էդվարդ Նալբանդյան
30. Դավիթ Պետրոսյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Արմեն Աշոտյան
31. Գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1748-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Անդրանիկ Անդրեասյան
32. Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Ալեքսանդր Ղուկասյան
33. Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արամ Հարությունյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արմեն Աշոտյան
35. Հայկ Սարգսյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Արմեն Աշոտյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1428-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արմեն Աշոտյան
37. Մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Արմեն Աշոտյան
38. Դավիդ Երիցյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների զորակոչերից տարկետում տալու մասին
Արմեն Աշոտյան
39. «Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
Արմեն Աշոտյան
40. «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
Արմեն Աշոտյան
41. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Հասմիկ Պողոսյան
42. «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիայի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Հրայր Թովմասյան
43. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արմեն Աշոտյան
44. Գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին
Վաչե Տերտերյան

Լրացուցիչ

45. Հայաստանի Հանրապետության գազաքիմիական ճյուղի վերակառուցման ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արմեն Մովսիսյան
46. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար առավելագույն հզորություն սահմանելու առաջարկության մասին
Արմեն Մովսիսյան