Կառավարության նիստի օրակարգ

13 Մայիսի, 2021

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1538-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար` Ռուստամ Բադասյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1132-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար` Վաղարշակ Հարությունյան
3. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի N 374-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Արսեն Թորոսյան
5. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2021-2023 թվականների ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Շրջական միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար` Ռոմանոս Պետրոսյան
6. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների մասին
(Չի զեկուցվում)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար ` Վահրամ Դումանյան
7. «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության մասին
(Չի զեկուցվում)
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար` Ռուստամ Բադասյան
8. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների ներմուծման ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները) սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Շրջական միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար` Ռոմանոս Պետրոսյան
9. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին
(Զեկուցվող)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար ` Վահրամ Դումանյան
10. 2021 թվականի գարնանը ոռոգելի աղակալված հողերի լվացման և խոնավալիցք հաղորդելու ինչպես նաև ջրօգտագործողներին ոռոգման ջուր մատակարարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
11. Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշներն ու իրականացման կարգը հաստատելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար ` Վահրամ Դումանյան
12. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար` Անահիտ Ավանեսյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1096-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար ` Վահրամ Դումանյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի 25-ի N 421-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար` Վաղարշակ Հարությունյան
15. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա դոկտորանտուրայում ձևակերպվելու տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար ` Վահրամ Դումանյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Զեկուցվող)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար ` Վահրամ Դումանյան
17. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության 2020 թվականի տարեկան արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությանը հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար` Ատոմ Ջանջուղազյան
18. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ` Արմեն Փամբուխչյան
19. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
20. Գույք հետ վերցնելու և նվիրաբերելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
21. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
22. Հողամասը որպես նվիրաբերություն ընդունելու, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին անշարժ գույք ամրացնելու և «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ա. Բակունցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
23. Պետական գույքն օտարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
24. «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք հանձնելու և կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
25. Պետական գույքը մասնավորեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1973-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
26. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1115-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Վիճակագրական կոմիտեի նախագահ` Ստեփան Մնացականյան
28. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար` Վահան Քերոբյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 147-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
30. «Արագ փչացող սննդամթերքի միջազգային փոխադրումների և այդպիսի փոխադրումների համար օգտագործվող հատուկ տրանսպորտային սարքավորումների մասին (ATP)» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(Չի զեկուցվում)
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար` Վահան Քերոբյան
31. «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ժամանակ մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը կիրառելու առանձնահատկությունների մասին» համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ` Էդվարդ Հովհաննիսյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև «Աջակցություն ՀԸԳՀ-ի 237-րդ հոդվածի իրականացման հարցում. փուլ I» ԵՀԳ/2020/042-937 ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար` Վահան Քերոբյան
33. Գաղտնի
(Չի զեկուցվում)
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնակատար` Հայկ Չոբանյան
34. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Արսեն Թորոսյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներով հաստատված պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում վարկերի կամ լիզինգի մարման ժամկետները երկարաձգելու, մայր գումարի և տոկոսադրույքի մարման համար լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետներ սահմանելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար` Վահան Քերոբյան
36. Ոռոգման համակարգի ֆինանսական առողջացման աջակցության 2021 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
38. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ և վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Արսեն Թորոսյան
39. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին (2-րդ կետը՝ գաղտնի)
(Չի զեկուցվում)
Ոստիկանության պետ` Վահե Ղազարյան
40. Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Շրջական միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար` Ռոմանոս Պետրոսյան
41. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 6-ի N 741-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(Զեկուցվող)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար ` Վահրամ Դումանյան
42. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար` Վահան Քերոբյան
44. Տուլարեմիա պատվաստանյութի գնման գործընթացը կազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար` Անահիտ Ավանեսյան
45. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
46. Գաղտնի
(Զեկուցվող)
Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար` Ատոմ Ջանջուղազյան
47. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար` Վահան Քերոբյան
48. Գաղտնի
(Չի զեկուցվում)
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնակատար` Հայկ Չոբանյան
49. Արդարադատության նախարարությանը պաշտոնական փաստաթղթի ձևանմուշի, այն կազմող անձի, վերջինիս պաշտոնեական դիրքի, պաշտոնավարման ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկությունների, նրա ստորագրության և պաշտոնական փաստաթուղթը հաստատող կնիքի, դրոշմակնիքի նմուշների տրամադրման կարգը, այդ տեղեկությունների պահպանման պայմանները և ժամկետները սահմանելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար` Ռուստամ Բադասյան
50. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին
(Զեկուցվող)
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար` Անահիտ Ավանեսյան
51. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար` Ատոմ Ջանջուղազյան
Տվյալների վերջին թարմացումը` 2021-05-14 10:27:12

Օրակարգերի արխիվ