Կառավարության նիստի օրակարգ

29 Հունվարի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի անվամբ գանձապետարանում արտաբյուջետային միջոցների բանկային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կազմում բժշկասոցիալական փորձաքննական մանկական մասնագիտացված հանձնաժողով և Շիրակի մարզի N 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով ստեղծելու ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1822-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 18-ի N 16 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 342-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
7. Պետական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի նյութական արժեքների անվանացանկը և կուտակման նորմերը սահմանելու մասին
Վաչե Տերտերյան
8. Գույք նվիրաբերելու մասին
Սերգո Կարապետյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի նիստի N 45 արձանագրության 23-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
10. Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման միջոցները, դրանց ներկայացվող պահանջները և շուկայահանման կարգը սահմանելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 23-ի N 505-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1924-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
14. «Երևանի Բ. Ժամկոչյանի անվան N 119 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 5-9-րդ դասարանների ընդունելություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին
Կարինե Հարությունյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1725-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1277-Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին
Գաբրիել Ղազարյան
16. «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի 2016 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
Հրանուշ Հակոբյան
17. Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» 2016 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
Հրանուշ Հակոբյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1902-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
20. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև անվտանգության բնագավառում համագործակցության և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Վարդան Եղիազարյան
21. Մասնավոր պահնորդական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձանց աշխատողների կողմից օգտագործվող քաղաքացիական և ծառայողական զենքի տեսակը, ձևը, մոդելը և քանակը սահմանելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1905-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Աշոտ Մուսայան
23. «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ստեղծված ակտիվների ամրացման և դրանք «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վարձակալության հանձնելու մասին
Արամ Հարությունյան
24. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
Արման Սահակյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 20-ի N 500-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2387-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
30. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության մաքսային ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջև էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության փոխանակման կարգը հաստատելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ քաղաքացու սեփականությունը հանդիսացող հողամասի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին
Վաչե Տերտերյան
32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շիրակավանի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու, ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
33. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Արտագեսի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
34. Հայաստանի Հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հողամաս ձեռք բերելու թույլտվություն տրամադրելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
35. Գույքի նվիրատվության մասին
Շավարշ Քոչարյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1085-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արա Նազարյան
37. Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2016 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին
Սերգո Կարապետյան
38. Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2016 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու, «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 4 հավելվածում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
39. «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում գույք ներդնելու մասին
Արման Սահակյան
40. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան