Կառավարության նիստի օրակարգ

11 Փետրվարի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի նիստի N 5 արձանագրության 1-ին կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արմեն Մուրադյան
2. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորապատի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին
Արմեն Երիցյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
4. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 756-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
7. Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
8. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեռնոգորիայի կառավարության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
9. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեռնոգորիայի կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
10. Հարցը հանված է
11. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հունաստանի Հանրապետության կառավարության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սեյրան Օհանյան
12. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2009 թվականի հունվարի 14-ի ՆԿ-1-Ն կարգադրության մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կարգադրության նախագծի մասին
Գաբրիել Ղազարյան
13. «Սփյուռք» ամառային դպրոցի կազմակերպում» 2016 թվականի ծրագրին հավանություն տալու մասին
Հրանուշ Հակոբյան
14. «Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի 2016 թվականի ֆինանսավորման չափը հաստատելու մասին
Հրանուշ Հակոբյան
15. Մաքսային ապահովման միջոցների պատրաստման նկատմամբ պահանջները և դրանց կիրառման կարգը սահմանելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
16. Հողամաս նվիրաբերելու և ամրացնելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 3 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
18. Պետական գույքն օտարելու մասին
Արման Սահակյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Մարտին Սարգսյան
20. «Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արմեն Եղիազարյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 1495-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1441-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 9-ի N 165-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
24. Հարցը հանված է
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
26. Հարցը հանված է
27. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Հասմիկ Պողոսյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի N 935-Ա որոշումը չեղյալ ճանաչելու մասին
Սեյրան Օհանյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Մուրադյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Երվանդ Զախարյան
31. Վարկային պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
33. Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2016 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
34. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու մասին
Արամ Հարությունյան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
36. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Հասմիկ Պողոսյան