Կառավարության նիստի օրակարգ

12 Մայիսի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Օտարերկրացի աշխատողի համար գործատուին աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու և մերժելու կարգը և ժամկետները, համապատասխան աշխատանքով օտարերկրացուն չապահովելու դեպքում գործատուի կողմից ծախսերի հատուցման կարգը և չափերը, աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և բարձր որակավորում ունեցող օտարերկրացի մասնագետներին առանց աշխատանքի թույլտվության Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք տվող մասնագիտությունների ցանկերը սահմանելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Լիազորված պետական կառավարման մարմիններ ճանաչելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. Հարցը հանված է
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սուրեն Քրմոյան
6. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 2-ի N 878-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1311-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սեյրան Օհանյան
9. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև երիտասարդության հետ աշխատանքի և սպորտի բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Գաբրիել Ղազարյան
10. Հարցը հանված է
11. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, էլեկտրոնային կառավարման և կապի ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
12. «Սինոհիդրո Քորփորեյշն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակների իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
13. Հարցը հանված է
14. Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2016 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին
Մարտին Սարգսյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1048-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
16. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
17. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պետական գրանցման, վերագրանցման ու գրանցումից հանելու կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1039-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Սերգո Կարապետյան
18. «ՍՋՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջրի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1532-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
21. Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2016 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրված «Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագիր» վարկային համաձայնագրին հավանություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան