Կառավարության նիստի օրակարգ

26 Մայիսի, 2016

1. Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների` այլընտրանքային խնամքի տրամադրման նպատակով ուղղորդման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արայիկ Պետրոսյան
2. Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող օտարերկրացի մասնակցի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը նախքան նրա կենսաթոշակային տարիքը մարվելու դեպքում առաջացած միջոցները հօգուտ մասնակցի` օտարերկրյա պետությունում նրա անդամակցած կուտակային կենսաթոշակային համակարգին փոխանցելու կարգը և պայմանները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի N 824-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արայիկ Պետրոսյան
3. Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2016-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Խաչիկ Հակոբյան
4. Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին
Խաչիկ Հակոբյան
5. «Ագրոկենսաբազմազանության պահպանման մասին» կոնվենցիայի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սերգո Կարապետյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 895 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1935-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
8. «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների էլեկտրաէներգետիկ օբյեկտներում վթարների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արեգ Գալստյան
9. «Էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառում մասնագիտական կրթության ոլորտում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արեգ Գալստյան
10. «Ռադիոակտիվ աղբյուրների տեղափոխման հարցերով Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արեգ Գալստյան
11. «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի շահերից բխող երկրատարածական տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արա Նազարյան
12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդիի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող՝ պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների տնօրինման ծրագրին համաձայնություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
13. «Ազատ առևտրի գոտու մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետությունների միջև պետական գնումների կարգավորման կանոնների և ընթացակարգերի մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Տիգրան Բարսեղյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի նիստի N 47 արձանագրության 16-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Տիգրան Բարսեղյան
15. Հարցը հանված է
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1241-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և գույքի ապամոնտաժումը կազմակերպելու մասին
Արման Սահակյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 895-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արայիկ Պետրոսյան
18. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Վահան Պողոսյան
19. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի N 17-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Դավիթ Լոքյան
26. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավնատան, Այգեվանի և Փշատավանի համայնքների ղեկավարների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին
Դավիթ Լոքյան
27. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Եղիազարյան
28. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածքներ տրամադրելու մասին
Արման Սահակյան
29. Քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող կառուցապատված հողամասերի, ինչպես նաև գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի ընդլայնման նպատակով տրամադրման ենթակա հողամասը որպես առանձին գույքային միավոր աճուրդային կարգով օտարելու անհնարինության որոշման չափորոշիչներ սահմանելու մասին
Մարտին Սարգսյան
30. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վաչե Գաբրիելյան
31. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» և «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
32. Հարցը հանված է
33. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում պրոբացիայի պետական ծառայություն ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1256-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
34. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը, «Թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանը և «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամին ավտոմեքենաներ հանձնելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
35. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Մարտին Սարգսյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 7-ի N 129-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արա Նազարյան
38. Գույք ձեռք բերելու և օտարելու մասին
Արման Սահակյան
39. Գույք ձեռք բերելու և օտարելու մասին
Արման Սահակյան
40. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
41. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արեգ Գալստյան
42. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
43. Գործադիր իշխանության համապատասխան ոլորտներում ծառայողական ավտոմեքենաների սահմանաքանակների կրճատման մասին
Դավիթ Հարությունյան