Կառավարության նիստի օրակարգ

20 Հուլիսի, 2017

1. «ՎԱԳԱ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների արտահանման, ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
2. «ՆԱՏԱԼԻ ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների արտահանման, ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
3. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
4. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
5. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
6. «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
7. «Անհատական և կոլեկտիվ հանրագրերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
8. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Էդվարդ Նալբանդյան
9. «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
10. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 965-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
11. «Անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային տնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
12. Ֆինանսական երաշխիք տվող իրավաբանական անձանց ներկայացվող չափանիշների սահմանման մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
13. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
14. «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերությանն օտար լեզվով (անգլերեն) կրթություն կազմակերպելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի N 436-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
16. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի, սպորտի և կրթության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1119-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
18. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնություն միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի նիստի N 23 արձանագրության 9-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրանուշ Հակոբյան
20. Սիմոն Պրուլկս Սենեկալին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
21. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
23. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1363-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի N 439-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
26. «Տիեզերագնացներին փրկելու, տիեզերագնացների վերադարձի և տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների վերադարձի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
27. «Տիեզերական օբյեկտների կողմից հասցված վնասի համար միջազգային պատասխանատվության մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
28. «Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
29. «Միջազգային ծովային կազմակերպության մասին» կենվենցիան վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
30. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
31. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
32. Հայաստանի Հանրապետությունում միասնական երթուղային ցանցի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքին հավանություն տալու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
33. Տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների գրանցման մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
34. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
35. Անշարժ գույքի հարկից 50 տոկոսի չափով ազատվող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
36. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
37. Գույք ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
38. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 678-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 839-Ա և 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 43-Ա որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
40. Հայաստանի Հանրապետության սահմանային ներկայացուցիչներ նշանակելու մասին
(չզեկուցվող)
Արզուման Հարությունյան
41. «Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների նմուշների հանձնման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
42. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 և 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 974-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
43. Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման և իրացման գործընթացը կազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու ու գնման ընթացակարգ սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
44. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 1398-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
45. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 1132-Ա և 2015 թվականի հունիսի 25-ի N 717-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
46. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
47. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին անշարժ գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
48. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
49. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
50. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Աշոտ Մանուկյան
51. Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 2013 թվականի հունիսի 25-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
52. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
53. «Մաքուր Հայաստան» գործողությունների ծրագրին և միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
54. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
55. Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին
Լևոն Ալթունյան
56. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 657-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
57. «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» հիմնադրամի վերակազմավորելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
58. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 176-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
59. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 2-ի N 193-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
60. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Գրին Ֆարմեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
61. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «Գրին Ֆարմեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
62. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն անհատույց սեփականության իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան