Կառավարության նիստի օրակարգ

31 Օգոստոսի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Պետրոսյան
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ննջարանային մասնաշենքն զբաղեցրած անձանցից ազատելու մասին
Արայիկ Պետրոսյան
3. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արայիկ Պետրոսյան
4. Հարցը հանված է
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1327-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 834-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Հակահրդեհային սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» հայտագրերի փոխանակմամբ կնքվող դրամաշնորհի համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Դավիթ Տոնոյան
8. Ճապոնիայի քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին
Էդվարդ Նալբանդյան
9. Հայաuտանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» արտաբյուջետային հաշիվ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախuման 2017 թվականի նախահաշիվը հաuտատելու, Հայաuտանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
10. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի նիստի N 11 արձանագրության 31-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Գևորգյան
13. «Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Ալավերդու մասնաճյուղ ստեղծելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
14. «Սպիտակի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
15. Մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մաuին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
17. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 623-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 843-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
20. Գույք ամրացնելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 884-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
23. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
24. Կառուցապատման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին
Նարեկ Սարգսյան
25. Հողամասի և անշարժ գույքի փոխանակության մասին
Նարեկ Սարգսյան
26. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն և 2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 447-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արսեն Հարությունյան
29. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Համայնքային զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 765 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1107-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
30. Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրանուշ Հակոբյան
31. Նունե Խաչատրյանին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար նշանակելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
32. «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վիգեն Սարգսյան
33. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վիգեն Սարգսյան
34. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
35. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին «Աջակցություն Հայաստանի կառավարությանը, հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման միջոցով` բարելավելու օրենսդրական և կարգավորիչ դաշտը` աջակցելու ազդարարների արդյունավետ պաշտպանության համակարգի ստեղծմանը» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման համար արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան