Կառավարության նիստի օրակարգ

28 Դեկտեմբերի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 6-ի N 777-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
2. «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ավտոմեքենաներ հանձնելու և կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 572-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Հարությունյան
6. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
7. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
8. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի N 473-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
10. Անդրսահմանային տարածքային համագործակցության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
11. Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
12. Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց Միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների գերագույն հանձնակատարի միջոցներով կառուցված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տնօրինության տակ գտնվող շենքերում տեղավորելու ընթացակարգին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
13. Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց բնակարաններ վարձակալելու համար փոխհատուցման տրամադրման ընթացակարգին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
16. Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» 2018 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Հրանուշ Հակոբյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի N 941-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի N 988-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1127-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1125-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 23-ի N 283-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1376-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 24-ի N 300-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
24. «ԴԱՏԱ ՔՅՈՒԲ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
25. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Շատո-Առնո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
26. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԳՈՖՐՈԼԱՅՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
27. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԷԼԲԱՏ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
28. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Դամալա Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
29. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 752-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
31. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1258-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մուսայան
33. Գույք նվիրաբերելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Ջավադյան
36. Ոռոգման ջրամատակարարման ոլորտում ջրի փաստացի օգտագործումը հաշվի առնող կառավարման հայեցակարգի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արսեն Հարությունյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
38. «Ներման մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Հարությունյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1299-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
40. «Սևան» ազգային պարկի բարեփոխումների և զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
41. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի` հնագիտական գտածոների վերականգնման և պահպանման համար սարքավորումների բարելավման ծրագիր» հայտագրերի փոխանակման ձևով կնքվող դրամաշնորհի համաձայնագրի շրջանակներում կնքվելիք «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) միջև «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի հնագիտական գտածոների վերականգնման և պահպանման համար սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» դրամաշնորհի համաձայնագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
42. «Մարզաձևերի զարգացման հանրապետական համալիր կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացված գույքը հետ վերցնելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության «Մարզաձևերի զարգացման հանրապետական համալիր կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրակցելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
43. «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Լոքյան
44. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
45. «Սալսա Դիվելոփմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
46. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1165-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
47. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 375-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
48. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
49. «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիային հավանություն տալու մասին
Դավիթ Հարությունյան
50. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Դավիթ Հարությունյան
51. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
52. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
53. «Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Լևոն Մկրտչյան
54. Հայաստանի Հանրապետության` մի կողմից և Եվրոպական միության և Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին հավանություն տալու մասին
Էդվարդ Նալբանդյան
55. Վահան Բիչախչյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
56. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
57. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 175-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
58. «ԱՐՄՀՈԼԴԻՆԳ» փակ բաժնետիրական ընկերության արտահանման 2018-2021 թվականների ծրագրին հավանություն տալու և ապրանքների մաքսային արժեքի նվազագույն մեծությունը սահմանելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
59. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ՊԱԿ ՊԵՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
60. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության արտաբյուջետային հաշվի ելքերի (ծախսերի) ուղղություններին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
61. Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների բարեփոխումների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Վարդան Արամյան
62. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 8-ի N 338, 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 995-Ա, 2008 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1324-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1418-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
63. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1551-Ա, 2004 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1451-Ա և 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 614-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
64. Պետական գույքն օտարելու մասին
Արման Սահակյան
65. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Արման Սահակյան
66. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին
(33-րդ կետը գաղտնի)
Վարդան Արամյան
67. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
68. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
69. Հայաստանի տեխնոլոգիական համալսարանի հիմնման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
70. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 258-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
71. «Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության դեբիտորական պարտավորությունները ներելու մասին
Իգնատի Առաքելյան