ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿՏեսական կոմպյուտերագիտության զարգացում և գիտատար գործիքային տեխնոլոգիաների ստեղծում232,893,700 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿՍևան-Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի և հարակից տարածքների ցամաքային ֆաունայի և հիդրոբիոնտների արդի վիճակի ուսումնասիրություն կլիմայի փոփոխման պայմաններում149,273,400 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում և զաևգացում88,073,600 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԿենսաբանական ակտիվ միացությունների դերը օրգանիզմում նյութափոխանակության, ստրեսի, ադապտացիայի ձևավորման և կարգավորման գործընթացներում. Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաների (սիբիրախտ, տուբերկուլյոզ, մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլակոկերի ախտահարումներ) պաթոգենեզի նեյրոհորմոնալ մեխանիզմների կանխարգելման և բուժման գործոնների հայտնաբերումը180,754,100 2019-01-25
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Հայկական հանրագիտարան հրատարակչություն» ՊՈԱԿՀանրագիտական գրականության պատրաստում և հրատարակում33,646,600 2019-01-31
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում85,682,500 2019-01-30
2019-12-30
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ«Հին, միջնադարյան և նոր շրջանի արևելյան աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին» ծրագրի իրականացում95,369,400 2019-01-30
2019-12-27
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան» ՊՈԱԿԳրադարանային ծառայություններ147,107,500 2019-02-01
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում68,693,900 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ«Հայ հնագիտության, ազգագրության և բանագիտության արդի և հեռանկարային զարգացման խնդիրներ» ծրագրի իրականացում373,569,500 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Տեղական հումքից և արտադրական թափոններից ֆունկցիոնալ նշանակությաննյութերի ստացման և ներդրման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակում130,565,900 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում158,515,600 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀետազոտություններ հիմնարար մաթեմատիկայում88,005,200 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀոծ միջավայրի մեխանիկա176,354,600 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿՄարդու և կենդանիների վտանգավոր բազմագործոն բնույթի հիվանդությունների ծագման, զարգացման և բարդացման հիմքում ընկած մոլեկուլաբջջային պաթոﬔխանիզմների և դրանց պոպուլյացիոն առանձնահատկությունների պարզաբանումը178,748,300 2019-01-30
2019-12-31