ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿՇիրակի հնագիտական և պատմազգագրական ուսումնասիրություններ30,980,500 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Աղբյուրագիտություն և պատմագրություն170,506,000 2019-01-29
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԳիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում198,086,000 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀայ հասարակության փիլիսոփայական, սոցիալ-քաղաքական և իրավագիտական հիմնախնդիրներ62,075,400 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿԳիտատական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում ու զարգացում227,161,300 2019-01-29
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԲարդ և տարրական քիմիական ռեակցիաների, այրման պրոցեսների կինետիկան և մեխանիզմը։ Նոր պրոցեսների մշակում և բազմաֆունկցիոնալ նյութերի ստացում։118,934,600 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿՆոր օրգանական միացությունների սինթեզի եղանակների և հատկությունների ուսումնասիրում։ Կիրառական նպատակներով նոր նյութերի ստեղծում340,037,300 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀիմնարար հետազոտությունների կատարում199,758,500 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿԳիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում288,185,200 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գերատեսչական առանձնատների սպասարկման և շահագործման աշխատանքների կատարում386,345,800 2019-01-08
2019-12-30
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՀետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում43,740,000 2019-02-01
2019-12-30
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՀետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում114,216,300 2019-02-01
2019-12-30
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Սպասարկում» ՊՈԱԿԿառավարական շենքերի և այլ գույքի սպասարկման ծառայություններ462,558,500 2019-01-08
2019-12-31
 
Միգրացիոն ծառայություն«Հանրակացարաններ»ՊՈԱԿԺամանակավոր կացարաններում բնակվող փախստականների կենցաղային խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացում28,841,900 2019-01-08
2019-12-31
 
Միգրացիոն ծառայություն«Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿԱպաստան հայցողների կեցության խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացում28,078,500 2019-01-01
2019-12-31