Կառավարության նիստի օրակարգ (արխիվ)

08 Նոյեմբերի, 2018

1. Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործուղման պայմաններն ու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Ավինյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 458-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Թորոսյան
3. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի առաքմանը ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական պահանջները սահմանելու մասին
Արսեն Թորոսյան
4. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արսեն Թորոսյան
5. Իր մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղվելիս կամ արտագնա նիստ անցկացնելիս դատավորի ծախսերը հատուցելու կարգը և չափը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զեյնալյան
6. Պետական մարմնին հանձնված (ամրացված) գույքը հաշվեկշռում հաշվառելու կարգը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զեյնալյան
7. 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտակ Զեյնալյան
8. «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Արտակ Զեյնալյան
9. Վահե Դեմիրճյանին Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման վարչություն գործուղելու մասին
(չզեկուցվող)
Ռուբեն Ռուբինյան
10. «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Էրիկ Գրիգորյան
11. «Քիմիական նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգը հաստատելու մասին
Էրիկ Գրիգորյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 1-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
13. Հայաստանի Հանրապետության 2018/2019 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության՝ նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ (անվճար), հեռակա ուսուցմամբ տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
14. Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակի N 4 հասցեում գտնվող հուշարձանի փոփոխման մասին
(չզեկուցվող)
Լիլիթ Մակունց
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լիլիթ Մակունց
16. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Լիլիթ Մակունց
17. Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի N 657-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Գաբրիել Բալայան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 430-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գաբրիել Բալայան
19. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
Գաբրիել Բալայան
20. «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գաբրիել Բալայան
21. Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Մխիթար Հայրապետյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտունի հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպելու, գույք հետ վերցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վաչե Տերտերյան
23. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Ագրոսպասարկում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 820-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 321-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
26. Հարցը հանված է
27. Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կարիքների համար 2018 թվականին անհրաժեշտ ծառայությունների գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
28. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
29. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վալերիյ Օսիպյան
30. Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին
(չզեկուցվող)
Վալերիյ Օսիպյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 366-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Անանյան
32. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Անանյան
33. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ներման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արտակ Զեյնալյան