Կառավարության նիստի օրակարգ (արխիվ)

10 Օգոստոսի, 2017

1. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
2. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
3. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
4. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու և գնման գործարքը հաշվառելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
5. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
6. «Նաիրիտ-2» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
7. Հայաստանի Հանրապետությունում՝ Լոռու մարզում, 76 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ «Շնող» հիդրոէլեկտրակայանի նախագծման, կառուցապատման, ֆինանսավորման, կառուցման, սեփականության իրավունքով տնօրինման, տիրապետման, շահագործման մասին շրջանակային համաձայնագրին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
8. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառուցմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Ներառական կրթության համակարգի հզորացում Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի «Հորիզոն-2020. հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 736-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
12. Հայաստանի Հանրապետության հնագիտության զարգացմանը նպաստող միջոցառումների 2017-2025 թվականների ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
14. «65 Ռազմական գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը «Գառնի-Լեռ» գիտաարտադրական միավորում» բաց բաժնետիրական ընկերությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 249-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
16. Բակային սպորտի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Հրաչյա Ռոստոմյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 552-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սերժիկ Սրապիոնյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
20. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ՔԱՆԱՔԵՌԻ ԿԱՐԻ ՖԱԲՐԻԿԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 202-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1288-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Սուրեն Կարայան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 21-ի N 552-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1317-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1301-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի N 417-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի N 678-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 35 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գագիկ Գրիգորյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի N 38 արձանագրության 12-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
27. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
28. Բնակչության պետական ռեգիստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հարկային մարմին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վախթանգ Միրումյան
29. «Ֆինանսական շուկայի ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Ներսես Երիցյան
30. Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
33. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
34. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը և ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարմանը և վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 329-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վաչե Տերտերյան
36. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «ՀԵԼԼՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
37. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների կամ ներդրումային ընկերությունների կողմից հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենն ստուգում իրականացվող պաշտոնատար անձանց կողմից պահանջվելու և էլեկտրոնային կրիչով նշյալ պաշտոնատար անձանց տրամադրվելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վախթանգ Միրումյան
38. Վարձակալությամբ տարածք տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Վոլոդյա Գասպարյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Եղիազարյան
40. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 393-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
41. «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամ ստեղծելու, հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 28-ի N 466-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
42. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 947-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
43. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Դ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու և արժեքը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վախթանգ Միրումյան
44. Արմեն Շահնազարյանին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
45. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին (2-րդ և 3-րդ կետերը գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Գեորգի Կուտոյան