Կառավարության նիստի օրակարգ (արխիվ)

15 Փետրվարի, 2019

1. Հանրային ծառայության պաշտոնն զբաղեցնելու դեպքում լիազորությունների իրականացմանը, ինչպես նաև ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական կամ վարչական գործունեությանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Մհեր Գրիգորյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի N 792-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Մհեր Գրիգորյան
3. Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցին (հաշվետու ժամանակաշրջան` 2014-2017 թթ.) հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Զարուհի Բաթոյան
4. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Զարուհի Բաթոյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, «Արմփաուեր» փակ բաժնետիրական ընկերության և «ՌԵՆԿՈ» Ս. պ. Ա-ի միջև կնքված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ Երևան քաղաքի տարածքում 250 ՄՎտ գազային վառելիքով կոմբինացված ցիկլով էլեկտրակայան նախագծելու, զարգացնելու, ֆինանսավորելու, կառուցելու, սեփականության իրավունքով տիրապետելու, գործարկելու և պահպանելու վերաբերյալ փոփոխված և վերաշարադրված շրջանակային համաձայնագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տրվող հաստատումներին հավանություն տալու և հաստատումներն ստորագրելու լիազորություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զեյնալյան
6. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Արտակ Զեյնալյան
7. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Արտակ Զեյնալյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 461-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գեղամ Գևորգյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Բաղրամյան
10. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքարի համայնքին գույք նվիրելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Բաղրամյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 859-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
12. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Արայիկ Հարությունյան
13. Քաղաքացուն բացառիկ դեպքերում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
14. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Բաբկեն Տեր Գրիգորյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 2249-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
16. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սուրեն Պապիկյան
17. Հարցը հանված է
18. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1373-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Անանյան
20. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, Արցախի Հանրապետությանը գույք նվիրաբերելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Անանյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ղուլարյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Ավինյան
23. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն անհետաձգելի համարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հակոբ Արշակյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 529-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
25. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գեղամ Գևորգյան
27. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Դավիթ Տոնոյան
28. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Նազենի Ղարիբյան
29. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Արտակ Զեյնալյան