Կառավարության նիստի օրակարգ (արխիվ)

29 Մարտի, 2019

1. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Զարուհի Բաթոյան
2. Ընտանիքում բռնության ենթարկվածներին ժամանակավոր աջակցության հաշվեհամարի տնօրինման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Զարուհի Բաթոյան
3. Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ապաստարաններին և դրանց անձնակազմին ներկայացվող պահանջները, ընտանիքում բռնության ենթարկվածների համար նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1078-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Զարուհի Բաթոյան
4. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Ասատրյան
5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Ասատրյան
6. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Ասատրյան
7. Փոխադարձության հիման վրա պետական տուրքի այլ դրույքաչափ սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Գրիգոր Հովհաննիսյան
8. «Հայաստանի Հանրապետության և Երուսաղեմի Սբ. Հովհաննեսի, Հռոդոսի և Մալթայի ինքնիշխան մարտական բարեխնամ ուխտի միջև» համագործակցության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Գրիգոր Հովհաննիսյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1274-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գրիգոր Հովհաննիսյան
10. Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային և հատիկաընդեղեն որոշ մշակաբույսերի տեղական սերմնաբուծության ու սերմնարտադրության զարգացում ծրագրով նախատեսված մի շարք հարաբերություններ կանոնակարգելու մասին
(չզեկուցվող)
Գեղամ Գևորգյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գեղամ Գևորգյան
12. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Գեղամ Գևորգյան
13. Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին
Գեղամ Գևորգյան
14. Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին
Գեղամ Գևորգյան
15. «Էֆարվի Մասրիկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ուղղակի վաճառքի միջոցով հողամաս օտարելուն համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Բաղրամյան
16. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Բաղրամյան
17. Հարցը հանված է
18. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
19. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության մասին
Մակար Ղամբարյան
20. Կարեն Իսրայելյանին, Աշոտ Սարդարյանին, Սարգիս Բալոյանին, Նորայր Մամեդով-Ասլանյանին, Վարդան Պողոսյանին, Գեղամ Ղադիմյանին շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Գաբրիել Ղազարյան
21. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Աջակցություն Հայաստանում հանրային կառավարման բարեփոխումներին. ծառայությունների մատուցման բարելավում՝ ավելի արդյունավետ կառավարման միջոցով» ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 2 լրացման ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 21-ի N 703-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 28-ի N 750-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
25. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու մասին
Հակոբ Արշակյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հակոբ Արշակյան
27. Առանց մրցույթի դրամաշնորհ հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հակոբ Արշակյան
28. Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հակոբ Արշակյան
29. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
30. Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 263-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 814-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
34. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
35. Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վալերիյ Օսիպյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Անանյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 861-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Անանյան
38. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Անանյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 986-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Ասատրյան
40. Վարձակալությամբ անշարժ գույք տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
41. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Զարուհի Բաթոյան
42. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սուրեն Պապիկյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
44. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վալերիյ Օսիպյան
45. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արզուման Հարությունյան
46. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արզուման Հարությունյան
47. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արզուման Հարությունյան

Լրացուցիչ

48. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 706-Ն և դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան