Կառավարության նիստի օրակարգ (արխիվ)

13 Դեկտեմբերի, 2018

1. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի աջակցության անհատական սոցիալական ծրագրի կազմման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Մանուկյան
2. Դաշտային պայմաններում կամ տեղափոխման (տեղաշարժման) բնույթ կրող աշխատանքներում աշխատողների կողմից կատարվող լրացուցիչ ծախսերի գումարի հատուցման նվազագույն ու առավելագույն չափն ու վճարման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 711-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Մանուկյան
3. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Թորոսյան
4. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական ծառայություններ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվա-կանի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զեյնալյան
5. Մարզում պաշտոնավարող բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամին խորհրդի նիստին մասնակցելու կապակցությամբ գիշերավարձի, մարզից բարձրագույն դատական խորհրդի նիստի անցկացման վայր մեկնելու և վերադառնալու ճանապարհածախսի և օրապահիկի չափը և հատուցման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զեյնալյան
6. «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Ֆելիքս Ցոլակյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Այսեր Ղազարյան
8. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Այսեր Ղազարյան
9. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Այսեր Ղազարյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 16-ի N 306-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Բաղրամյան
11. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
12. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
13. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
14. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
15. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1075-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
17. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արայիկ Հարությունյան
18. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արայիկ Հարությունյան
19. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
20. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Գաբրիել Ղազարյան
21. Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաuտանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Մխիթար Հայրապետյան
22. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 979-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
24. Գույք հետ վերցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1406-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Սուրեն Պապիկյան
26. «Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին» նամակ-համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
Սուրեն Պապիկյան
27. 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց կողմից զբաղեցված բնակելի տարածքները սեփականաշնորհելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի N 659-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
29. «ԱՐՈՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «ՄԵՐԻԴԻԱՆ» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվությունը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբեր 14-ի N 1142-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
30. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև «Հայաստանի հետ տեխնիկական համագործակցության գործիք» ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
31. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև «Հայաստանում միջուկային անվտանգության խթանում և սթրես-թեստերի վերաբերյալ առաջարկությունների իրագործում» ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
32. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև «Հայաստանում «ԵՄ-ն նորարարության համար» նախաձեռնություն. կրթության բարելավում՝ հատկապես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի ոլորտներում» ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
33. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հակոբ Արշակյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 1072-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Հակոբ Արշակյան
35. Գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի N 750-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
38. Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի բնական կորուստների չափերը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
39. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության արտաբյուջետային ֆոնդի օգտագործման ուղղություն սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վալերիյ Օսիպյան
40. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Վալերիյ Օսիպյան
41. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 12-ի N 268-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Անանյան
42. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 798-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Անանյան
43. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սարհատ Պետրոսյան
44. Գույք հետ վերցնելու, որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Սարհատ Պետրոսյան
45. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
46. «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև «ԵՄ-ն քաղաքացիների համար՝ Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդում» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
47. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 562-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
48. Գնման ընթացակարգերի կազմակերպման մասին
(չզեկուցվող)
Լիլիթ Մակունց