Կառավարության նիստի օրակարգ (արխիվ)

20 Հունիսի, 2019

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 22-ի N 580-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Էդուարդ Աղաջանյան
2. Հարցը հանված է
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Զարուհի Բաթոյան
4. Հարցը հանված է
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Ոուստամ Բադասյան
6. Քրեակատարողական ծառայողների հանդերձանքի, այդ թվում՝ համազգեստի նկարագիրը, այն տրամադրելու, կրելու կարգը, ժամկետները և պայմանները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Ոուստամ Բադասյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1728-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Ոուստամ Բադասյան
8. Հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների 2019 թվականի պետական պատվերի անվանացանկը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերը՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Հակոբ Արշակյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 2-ի N 515-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
10. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
11. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արայիկ Հարությունյան
14. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին
Արայիկ Հարությունյան
15. Րյան Բոաթրայթին, Ալբերտ Թադևոսյանին և Արթուր Խաչատուրյանին շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
16. Փայլակ Հովհաննիսյանին, Արտյոմ Ղարաֆիլյանին, Վիրաբ Զազյանին, Միսակ Խաչատրյանին, Վալոդյա Չախոյանին և Արման Մանուչարյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արայիկ Հարությունյան
17. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Էրիկ Գրիգորյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
19. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2019 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի N 1033-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
20. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուջանի, Կոշի, Շամիրամի, Արուճի, Կաքավաձորի, Ներքին Բազմաբերդի, Ներքին սասնաշենի, Վերին սասնաշենի, Դավթաշենի, Կաթնաղբյուրի, Եղնիկի, Թալինի համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
22. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Պապիկյան
23. Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 2» ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներն իրականացնելու նպատակով 2,700,000 եվրո գումարի չափով դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
Սուրեն Պապիկյան
24. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մարտի 21-ի N 276-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
26. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վալերիյ Օսիպյան
27. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Մանուկյան
28. «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Սարհատ Պետրոսյան
29. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Սուրեն Պապիկյան
30. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Գրիգոր Հովհաննիսյան
31. Հարցը հանված է